Equitas Small Finance Bank

equitas online account open इक्विटास स्मॉल फायनान्स बँक 30 दिवस ते 45 दिवसांच्या मुदतीसह FD साठी 4.5 टक्के व्याजदर देईल. ४६ ते ९० दिवसांच्या मुदत ठेवींवर ५ टक्के व्याज मिळेल. ज्येष्ठ नागरिकांना 91 ते 180 दिवसांच्या मुदतीच्या FD साठी 5.75 टक्के व्याज मिळेल.

181 दिवस ते 364 दिवसांच्या मुदत ठेवींसाठी, बँक ज्येष्ठ नागरिकांना 6.75 टक्के व्याजदर देईल. Equitas SFB एक वर्ष ते 18 महिन्यांदरम्यान परिपक्व होणाऱ्या FD साठी 8.7 टक्के व्याजदर देईल. 18 महिने आणि एक दिवस ते दोन वर्षांच्या मुदत ठेवींवर ज्येष्ठ नागरिकांना 8.25 टक्के व्याज मिळेल.equitas online account

अधिक माहिती वाचण्यासाठी

येथे क्लिक करा

बँक दोन वर्षे आणि एक दिवस ते ८८७ दिवसांच्या मुदतीच्या FD वर ८.५ टक्के व्याज देईल. पुन्हा, 889 दिवस ते तीन वर्षांच्या मुदत ठेवींसाठी, बँक 8.5 टक्के व्याज दर देईल. तीन वर्षांवरील मुदत ठेवींसाठी आणि एक दिवस ते चार वर्षांसाठी, Equitas SFB 8 टक्के व्याजदर देईल. चार वर्षे आणि एक दिवस ते 10 वर्षे मुदतीच्या FD वर 7.75 टक्के व्याज मिळेल.