farming loan : गाय म्हैस साठी मिळणार 85 हजार रुपये अनुदान असा करा ऑनलाईन अर्ज

farming loan पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्यातर्फे सात नवीन योजना चालू करण्यात आलेल्या आहेत या योजनांसाठी अर्ज कसा करायचा कुठे करायचा या संदर्भात आपण माहिती घेणार आहोत या सात योजना कोणत्या आहेत याची संपूर्ण माहिती आपण पाहू.

farming loan लाभार्थी निवडीचे निकष – प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )

 • सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोगार केंद्रात नोंद असलेले )
 • महिला बचत गट (अ.क्र. २ ते ३ मधील )
 • अल्प भूधारक (१ हेक्टर ते २ हेक्टर पर्यंतचे भूधारक )

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे –

 1. फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)
 2. आधारकार्ड (अनिवार्य )
 3. ८ अ उतारा (अनिवार्य)
 4. अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणा पत्र
 5. ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र, Cow farming अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)
 6. अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)
 7. सातबारा (अनिवार्य)
 8. रहिवासी प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य )
 9. दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)
 10. बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (असल्यास अनिवार्य)
 11. दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य )
 12. रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल.) (असल्यास अनिवार्य)
 13. बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत
 14. प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत
 15. वय – जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत
 16. रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत
 17. शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.

ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *