या शेतकऱ्यांना नाही मिळणार 13व्या हप्त्याचे 2000 रुपये तात्काळ यादीत आपले नाव पहा

या शेतकऱ्यांना 13 व्या हप्त्यासाठी 2000 रुपये मिळणार नाहीत